Чепън планина

Чепън е малка планина в подножието на Западна Стара планина. Представлява продълговат куполовиден масив, изграден от окарстени варовици. В началото на маршрута се минава през рехави горички, които постепенно отстъпват място на треви и камъни с различна форма и размер. В даден момент се открива красива гледка към целия Драгоман

Еко пътека

Параклис Св. Св Петър и Павел

През желязната епоха на върха функционира скално светилище посветено на култа към бог Сабазий-Дионис, което продължава своето съществуване и през Античността. През ранното Средновековие святото място е наследено от настъпващото християнство и тук е изграден Петропавловският манастир.

ВРЪХ ПЕТРОВСКИ КРЪСТ

Най-високата точка на Чепън планина (връх Петровски кръст) се достига за по-малко от два часа. На върха има старинен оброчен кръст, който е дал и днешното му име. Според легендата той е поставен тук от роднини на драгомански чорбаджия на име Петър, който по турско време е отвлечен и убит на върха от разбойници.

Петровски кръст

Петровски кръст е връх, разположен на планина Чепън с 1206 метра надморска височина. Връх Петровски кръст е известен и като „Голем Чепън“.

В късната Желязна епохана южния склон на върха функционира скално светилище посветено на култа към СабазийДионис.

Language