Официален туристически сайт на Община Драгоман

Драгоманското блато

Малката Света Гора

Чепън Планина

50 години Драгоман

ТУРИСТИЧЕСКИ БРОШУРИ

BROCHURE

ТИЦ

Туристически информационен център Драгоман

Отворил врати 2014г. осигурява достъп до култура, туризъм и развлечения. Това е място, където посетителите на община Драгоман могат да получат качествена и достоверна информация за забележителностите на територията на цялата Община.

Посетителски център в с. Несла

Реализирането на проекта цели подобряване качеството на живот, чрез развитие на интегриран селски туризъм. Конкретните цели са подобряване туристическата инфраструктура и създаването на условия за провеждане на туристически атракции – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария и фолклор.

WIFI ЗОНА

WIFI ZONE

24ч. НАЛИЧНА

24h. OPEN

КАРТА НА ПОКРИТИЕ

COVER OF WIFI