Чепън планина


антично светилище

от чепън

петровски кръст

Църквата на вр. Петровски кръст в Чепън планина

Руините от църквата се намират на билото на вр. Петровски кръст. На това място е разкрит късноантичният храм, посветен на Сабазий и Хера. Северната му страна и част от източната са издялани в скалата. През Средновековието на това място е построен голям християнски манастир, страноприемница, в която са отсядали пътуващите кервани и пътници от Белград до Цариград и обратно, и магерница. В градежа са използвани големи квадрати. Изграден е съществуващият и до днес каменен кръст на Светите Апостоли Петър и Павел. Основно разрушение претърпява по време на турското робство. За светостта и силата на тази християнска обител сведения се пазят в архивите на Ватикана при храма на Св. Петър.