Пещерата „Темната дупка”


  • ппппппппппппппппппппппппппп IMG_2005 IMG_2007
  • Пещерата “Темната дупка”, намираща се в близост до село Липинци и на около половин километър от махала “Бачийще” над с. Беренде извор. Дълга е 425 метра и  е осеяна с разнообразна пещерна украса – сталактити, сталагмити, прегради, езерца и ванички, пещерни бисери, каменни лилии и други характерни образувания. Тя е обявена за природна забележителност със заповед № 2810 /10. 10. 1962г. на ГУГ при Министерски съвет.
  • Входът на пещерата се намира на дъното на голям по размери въртоп. След входа се намира огромно срутище от едри скални късове, срутени от тавана и спускайки се надолу по наклонения под с глина. Тази част от пещерата е с бедна украса, поради разрушителното действие на мразоизветрителните процеси. Под срутището е началото на главната гaлерия. Интересното в тази част е малкият архаичен поток, който изниква ненадейно в дясната страна на галерията. По протежението ú са оформени няколко различни по размери и площ залички и странични галерийки. Потокът, слизайки все надолу по главната галерия, облива всичко наоколо с жълтеникава синтрова кора, образувайки прагчета и малки езерца със синьо-зелена вода, която на места е и дълбока. На много места върху водната повърхност се оглеждат кристални образувания – каменни кактуси, завеси и водопади. Предполага се, че тази подземна рекичка тече цял километър под земята, за да излезе като карстов извор над с. Беренде извор, което получава името си от него.
  • В пещерата е установена една от най-богатите пещерни фауни. Типичните пещерни животни са троглобионтите. На места може да се види и прилепен тор, но в много малки количества, което говори, че прилепите са малко на брой. При входа на пещерата се намират и вкаменелости – миди и насекоми.