Заведение за бързо хранене в с. Калотина


Заведение за бързо хранене с. Калотина, местност „Шарена чешма“.

Капацитетът му е : 50 места-(  30 на закрито и 20 на открито).

Категорията му е : „Една звезда“.

Телефон за връзка: 0899876602

Митка Антонова Гъбарова