Западната ни съседка……


zapadna

Забележителности в западната ни съседка…
Димитровград-град на крайния изток,през които минават международния Коридор 10,така че Димитровград представлява и „източната порта“на страната ни,по пътя Европа към Билинскяи и Далечен Изток. Териториално се числи към Пиротски окръг,и от Пирот е отдалечен около 20 км,90 км от Ниш и 60 км от София,столицата на България.

Някои от природните богатства са Река Ерма,Погановския манастир,Язовирите Сват I и Сват II I Петърлашката пещера.

Река Ерма е ляв приток на Нишава,с обща дължина 72км. Тя извира източно от Власинско езеро,а един неин изворен крак е Вучия река. След 17 км тя минава в района на Знеполе в България(известна и с названието Трънска река),тече през българска територия 27км,връща се в Сърбия при село Петачинци в Димитровградска община и тече главно към север около 28км все до вливането си в Нишава,край село Суково на 11 км от Димитровград.

Погановския Манастир-Св.Йоан Богослав,е разположен в прекрасната долина на река Ерма,край село Поганово,между Одоровското и Влашкото ждрела. Манастирът е построен към края на XV век,благодарение на труднодосъпния терен до 1927 година каньонът на Ерма е напълно непроходим през вековете е останал незасегнат от многобройните завоеватели.

Язовирите Сват I и Сват II са изкуствени акумулации,направени в района на Забърдие в карстовата Одровско-смиловска котловина на около 700 км надморска височина ,недалеч от с.Смиловци,така че са по-известни като Смиловски язовири.

Петърлашка пещера е всъщност верига на южната периферия на карстово Одоровско поле в района на Збърдие. От града е отдалечена около 12 км,от които 10 км са асфалтов път и 2 землен.Одоровско поле е най-голямото карстово поле в Сърбия.