Лице за контакти в Туристическия информационен център Драгоман


тиц Драгоман

Лице за контакти в Туристически информационен център (ТИЦ) гр. Драгоман- Даниела Тодорова- главен специалист в Туристически информационен център

АДРЕС: гр. ДРАГОМАН ул.”ХРИСТО БОТЕВ” №66

ТЕЛЕФОН: 0879 103 448

e-mail:tic_dragoman@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ : ВТОРНИК – НЕДЕЛЯ ОТ 9:00 ДО 17:30 ЧАСА.

ОБЕДНА ПОЧИВКА : 13:00 – 13:30 ЧАСА.

ПОЧИВНИ ДНИ : ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК

Предлагани услуги:

Предоставя пълна и актуална информация за туристическите дестинации в община Драгоман, достъпност, инфраструктура, времеви диапазон за посещение, в т. ч. за основните и допълнителни туристически услуги в града – настаняване, хранене, възможности за пълноценно оползотворяване на свободното време;

Наличие на съвременно оборудвана обширна зала с възможност за презентация на различни филми, телевизионни репортажи и др., в т.ч. на изработените пет филма с превод на пет различни езици по проект на община Драгоман: „Културно – историческо наследство“, „Природни забележителности“, „Фолклор и културни събития“, „Бит и обичай“, „Местна кухня“, които всеки посетител в ТИЦ може да изгледа съобразно неговите желания и потребности;

Предоставя информация за културни и спортни събития на територията на община Драгоман;

Разполага с актуални информационни и рекламни материали;

Поддържа актуална туристическа информация в сайта и на страницата www.facebook.com/TICDRAGOMAN/?modal=admin_todo_tour ;

Оказва съдействие на туроператори при разработване на туристически продукти, туристически пакети, посещения, походи и др. на територията на община Драгоман;

Организира и участва в рекламни кампании и инициативи на община Драгоман.