Знаете ли, че……………………….


Знаете ли, че герба на Община Драгоман представлява фигура с изображение на знаците, символизиращи характера на общината: първия български град, посрещащ чужденците, влизащи от Сърбия; местонахождение до международен път; земеделие и природни забележителности. Изображението върху емблемата са стилизирани елементи на ключ във вид на бариера, стоящ на две пирамиди; международен път с две платна, разделени от пунктирна линия, минаваща под бариерата; поля, от двете страни на пътя и върхове, символизиращи „Три Уши”. Отляво на международния път стои надпис „Драгоман”
404ff5e2b2b386c43bc4adfe625f7d81