Историята на село Калотина


1IMG_0044

Съществуват данни,че първите известни заселници по тези земи са били траките. Следи от тяхната култура са разкривани на няколко места в района. През античността от тук е минавал римският път “Виа Милитарис” или Троянов път. По цялото си трасе той е бил маркиран с “милиарни колони”, които обозначавали разстоянията между отделните градове.Една такава колона е била поставена от управителите на Пауталия-днешния Кюстендил при пътната станция Баланстра, за която се предполага, че се е намирала на територията на днешното с.Калотина.
Калотина е старо средновековно село, съществувало на същото място още през предосманския период-времето на Второто българско царство( XII-XIVв.).Първите писмени сведения за Калотина черпим от османските данъчни документи от 1453 г., в които се споменава под същото име-Калотина, с 36 домакинства и общ данък от 2426 акчета , т.е.спадало е към тимарските владения, които са били с годишен доход до 20 000 акчета.
Големият брой оброчища и оброчни кръстове е важен белег, свидетелстващ за отколешната християнска принадлежност на местното население и здраво застъпените верски традиции. Оброчищата в Калотина са: “Св.Богородица”, “Св.Георги”.”Св.Илия”,”Св. Св.Петър и Павел” и др.
След освобождението (1878г.)Калотина продължава да се развива като едно от водещите и най-големи селища в района. Тогава то става център на селска община от седем села (до 1958г.). Населението му било към 1900г. е било 938 жители, а през 1905 г.селото е брояло 992.
По това време към Калотинската община е присъединено и село Градине (днес в Сърбия).
На територията на с.Калотина има храм -църквата”Св.Троица”. Строителните й основи са били поставени на 28.8.1938 г., а освещаването й е извършено на 18.5.1947 г. от владиката Стефан.Най-голямата културна забележителност за селото е средновековната църква “Св.Никола” в Дивина махала,обявена за паметник на културата с национално значение.В нея има запазени стенописи от XIV век., но за жалост, те са достигнали до наши дни в много лошо състояние. Селският празник се празнува всяка година на Св.Троица, но по стародавна традиция селото е празнувало на Видовден, 28.06. по стар стил, деня на паметната в този край Косовска битка(1389г.)