Daily Archives: June 3, 2016


Чепън планина – редки растения

Чепън планина – редки растения: – Урумово лале, – Сръбско звънче, – Вилмотианов клин, – Нисък бадем. Урумово лале Tulipa urumoffii Hayek Сем. Liliaceae – Кремови Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(ii,iv,v)]. IUCN(V), ЗБР. Български ендемит. Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овално конична, обвита с канеленокафяви люспи, от вътрешната страна влакнести. Стъблото голо, […]