Daily Archives: May 26, 2016


Историята на село Калотина

Съществуват данни,че първите известни заселници по тези земи са били траките. Следи от тяхната култура са разкривани на няколко места в района. През античността от тук е минавал римският път “Виа Милитарис” или Троянов път. По цялото си трасе той е бил маркиран с “милиарни колони”, които обозначавали разстоянията между отделните градове.Една такава колона е […]