Daily Archives: September 7, 2015


Проект„Реконструкция”

Проект„Реконструкция на съществуваща подпорна стена и изграждане на открит информационен център, площад “Г. С. Раковски” – предгаров  площад, град Драгоман, община Драгоман, област Софийска“ – ще се реконструира съществуващата подпорна стена на подгаровия  площад в град Драгоман. По дължината на подпорната стена се предвижда монтаж на метална ограда с информационни табла, като ще бъдат обособени […]