Daily Archives: December 30, 2014


Карстов комплекс Драгоманско блато

„Карстов комплекс Драгоманско блато” е най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на Рамсарска конконвенцията на 11 февруари 2011 г. Драгоманското блато се намира на около 1 км. от гр. Драгоман, при 701 м. надморска височина. Площта, която заема, е около 300 хектара, приблизително около 480 футболни игрища. Най-дълбокото място извън каналите е около […]