Category Archives : Природни забележителности


Чепън планина – редки растения

Чепън планина – редки растения: – Урумово лале, – Сръбско звънче, – Вилмотианов клин, – Нисък бадем. Урумово лале Tulipa urumoffii Hayek Сем. Liliaceae – Кремови Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(ii,iv,v)]. IUCN(V), ЗБР. Български ендемит. Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овално конична, обвита с канеленокафяви люспи, от вътрешната страна влакнести. Стъблото голо, […]


Пещерата „Темната дупка”

  Пещерата “Темната дупка”, намираща се в близост до село Липинци и на около половин километър от махала “Бачийще” над с. Беренде извор. Дълга е 425 метра и  е осеяна с разнообразна пещерна украса – сталактити, сталагмити, прегради, езерца и ванички, пещерни бисери, каменни лилии и други характерни образувания. Тя е обявена за природна забележителност […]


Вековен дъб – с. Беренде

На територията на община Драгоман, в землището на с. Беренде се  намира вековен дъб. Със заповед на Министъра на околната среда и водите дървото е заведено в държавния регистър и е обявено за защитено. Косматият дъб /Quercus pubescent/ е на възраст около 100 години, обиколката му е 2,67 метра , а височината му:  12 метра.


Планината ТРИ УШИ

Три уши е планински рид в Западна Стара планина, Софийска област, в най-западната част на Софийската котловина. Ридът се простира от запад на изток на протежение от 10 км и ширина от 2-2,5 км. На юг скроновете му достигат до най-западната част на Софийската котловина, където е разположено Алдомировското блато, на запад чрез ниска седловина […]


Център за опазване на влажните зони-град Драгоман

              Център за опазване на влажните зони – град Драгоман Центърът разполага с 3 помещения: просторна зала, санитарен възел и стая с информационни материали и сувенири. Залата е с площ от 140 кв. м, разполага с мултимедиен проектор, екран, 45 места, 4 маси и богата експозиция. Единствената у нас […]


Зелени идеи

Зелена Инициатива На 28.04.2015г. по инициатива на Иван Божилов от община Драгоман на територията на градския парк бе засадена “Секвоя гигантея” (Sequoiadendron giganteum). Засадена с топли емоции, като символ на вечната любов към природата, и с надежда да се превърне в красиво дърво, около което ще тичат нашите деца, внуци, правнуци и т.н., пазейки прекрасни […]


Карстов комплекс Драгоманско блато

„Карстов комплекс Драгоманско блато” е най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на Рамсарска конконвенцията на 11 февруари 2011 г. Драгоманското блато се намира на около 1 км. от гр. Драгоман, при 701 м. надморска височина. Площта, която заема, е около 300 хектара, приблизително около 480 футболни игрища. Най-дълбокото място извън каналите е около […]