Category Archives : Без категория


Чепън планина – редки растения

Чепън планина – редки растения: – Урумово лале, – Сръбско звънче, – Вилмотианов клин, – Нисък бадем. Урумово лале Tulipa urumoffii Hayek Сем. Liliaceae – Кремови Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(ii,iv,v)]. IUCN(V), ЗБР. Български ендемит. Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овално конична, обвита с канеленокафяви люспи, от вътрешната страна влакнести. Стъблото голо, […]


Църква в местността “Чукар”

Църквата в местността Чукар се намира в близост до село Чуковезер, западно от Драгоман. Днешната църква е била построена върху основите на антична църква от 4-6 век. Намира се върху малко възвишение, което се смята, че вероятно е тракийска могила. Пред входа и има две късноантични колони.