Author Archives : admin


Късносредновековната църква „Св. Никола” в с. Калотина

Църквата „Св.Никола”, намираща се в Дивина махала, с. Калотина, е паметник на културата от национално значение, макар според номенклатурата на НИПК да е от местно. Представлява малка еднокорабна едноапсидна църква с притвор на запад и вход на южната страна. Изградена е от дялани камъни, споени с хоросан. Прозорците имат конусовидна форма, като се стесняват към […]Карстов комплекс Драгоманско блато

„Карстов комплекс Драгоманско блато” е най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на Рамсарска конконвенцията на 11 февруари 2011 г. Драгоманското блато се намира на около 1 км. от гр. Драгоман, при 701 м. надморска височина. Площта, която заема, е около 300 хектара, приблизително около 480 футболни игрища. Най-дълбокото място извън каналите е около […]