Официален туристически сайт на Община Драгоман

Драгоманското блато

Малката Света Гора

Чепън Планина

50 години Драгоман

ТИЦ

Туристически информационен център Драгоман

Отворил врати 2014г. осигурява достъп до култура, туризъм и развлечения. Това е място, където посетителите на община Драгоман могат да получат качествена и достоверна информация за забележителностите на територията на цялата Община.

Посетителски център в с. Несла

Реализирането на проекта цели подобряване качеството на живот, чрез развитие на интегриран селски туризъм. Конкретните цели са подобряване туристическата инфраструктура и създаването на условия за провеждане на туристически атракции – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария и фолклор.

WIFI ЗОНА

WIFI ZONE

24ч. НАЛИЧНА

24h. OPEN

КАРТА НА ПОКРИТИЕ

COVER OF WIFI